AcupunctuurMaastricht.nl is aangesloten bij

Beroepsvereniging nva

Beroepsvereniging NVA. De Nederlandse Vereniging voor Acupunctuur (NVA), opgericht in 1977, is met bijna duizend leden de grootste beroepsvereniging voor acupuncturisten en acupunctuurstudenten in Nederland. De NVA is belangenbehartiger en dienstverlener voor haar leden.

koepel kab

De KAB is op 1 november 1996 opgericht door een aantal beroepsverenigingen uit het complementaire veld als klachtencommissie (Klachtencommissie Alternatieve Behandelwijzen).
De koepel KAB vertegenwoordigt de bij haar aangesloten beroepsverenigingen bij de overheid, zorgverzekeraars en andere stakeholders. Tevens waarborgt de koepel KAB de kwaliteit van de leden. U kunt dan ook zeker zijn van een goed gekwalificeerde therapeut wanneer u voor een behandeling naar een van de bij de koepel KAB aangesloten therapeuten gaat.

geschilleninstantie kab

Volgens de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) is een zorgaanbieder de eerst aangewezen persoon om zich in te spannen een conflict met een patiënt/cliënt op te lossen. Daarvoor staat een wettelijke termijn van maximaal 6 weken. Het prettigst is als therapeut en klager samen het gerezen probleem uit de weg kunnen ruimen. Komt u er samen niet uit of is communicatie niet meer mogelijk dan kan in deze eerste periode de Klachtenfunctionaris worden ingeschakeld.

AGB-codes

Vektis is een uitvoeringsorganisatie van de zorgverzekeraars in Nederland die een belangrijke rol speelt bij de toekenning van declaraties. De AGB-code is hierin voor de zorgverlener een uniek en heel belangrijk identificatiemiddel. Vektis beheert onder andere het AGB-code-register uit naam van de zorgverzekeraars.

AGB-code praktijk AcupunctuurMaastricht - Josien de Groot: 90-011324 

AGB-code acupuncturiste Josien de Groot: AGB: 90-032398