Wat is acupunctuur en hoe werkt het?

Wat is acupunctuur en hoe werkt het?

Acupunctuur is verreweg de meest bekende discipline binnen de TCG. Deze bekendheid is ontstaan door de goede resultaten bij pijnbestrijding en bij het stoppen-met-roken.


Algemeen

Acupunctuur is verreweg de meest bekende discipline binnen de TCG. Deze bekendheid is ontstaan door de goede resultaten bij pijnbestrijding en bij het stoppen-met-roken.

Helaas weten de meeste mensen niet dat acupunctuur zeer effectief is bij nog veel meer aandoeningen. Met name chronische, hormonale of onbegrepen klachten. Of klachten waar mensen al heel lang mee sukkelen.


Acupunctuur heeft bijna geen bijwerkingen

Het grote voordeel van acupunctuur is dat het bijna geen bijwerkingen heeft. En omdat acupunctuur je hele energiehuishouding verbetert, zal jij je snel fitter en gezonder voelen.

Acupunctuur heeft ook een preventieve werking. Het heeft een positieve invloed op het welbevinden van de mens. Het vergroot de natuurlijke weerstand, het verhoogt de pijngrens en het stimuleert de levenslust.

De TCG werkt vanuit het idee dat lichaam en geest met elkaar verbonden zijn. Zo worden dus Lichamelijke en geestelijke klachten vaak veroorzaakt door verstoringen in de energiehuishouding van het lichaam. Met acupunctuur worden deze verstoringen hersteld. Zo zet acupunctuur het lichaam en de geest aan zichzelf te genezen.

De Wereldgezondheidsorganisatie (W.H.O.) heeft een Lijst van aandoeningen gepubliceerd, waarvan onomstotelijk vast staat dat zij door middel van acupunctuur te genezen of te verbeteren zijn.


Klassieke Acupunctuur is een eeuwenoude geneeswijze

Klassieke Acupunctuur is een eeuwenoude Chinese geneeswijze, en geldt als het meest bekende onderdeel van de Traditionele Chinese Geneeskunde.

Het gaat uit van de klassieke Chinese filosofie en wordt door Chinese geneesheren al duizenden jaren toegepast om ziekten te genezen en klachten te verlichten.

Al 1500 jaar voor Christus wordt ervan melding gemaakt in de geschriften, die afkomstig zijn van keizer Huang Ti en zijn minister Qi Bo. Een van de eerste klassieke werken van de Chinese geneeskunde stamt uit 300 voor Christus. Dit is de Huang Di Nei Jing Su Wen, het handboek der Inwendige geneeskunde.

 


Chinese Keizer Huang Ti, de mythische Gele Keizer


Volgens de traditie wordt dit werk toegeschreven aan de mythische Gele Keizer.

*De Gele Keizer richtte zich op een dag tot T’ien Shih, een door God geïnspireerde leraar: ” Ik heb gehoord dat in vroeger tijden de mensen wel meer dan honderd jaar oud werden en toch vitaal en actief bleven. Maar tegenwoordig bereiken mensen nog maar de helft van die leeftijd en zijn ze vaak helemaal versleten. Komt dit doordat de wereld van generatie op generatie verandert? Of komt het doordat de mensen de wetten van de natuur verwaarlozen?”


Acupunctuur wordt over bijna heel de wereld uitgeoefend

Acupunctuur wordt over bijna heel de wereld uitgeoefend. Met name in het oosten is deze toepassing wijdverbreid. Gelukkig groeit in het moderne westen steeds meer het besef dat acupunctuur is gebaseerd op een waardevolle visie op het functioneren van het lichaam en de genezing van ziekten. Aan universiteiten van verschillende landen in het oosten én het westen wordt acupunctuur bestudeerd.


Herstellen van de energie balans

Fundamenteel voor de Chinese filosofie en daarmee voor de acupunctuur is het begrip Qi of levens-energie. Gewoonlijk vloeit deze Qi door het lichaam op een harmonische wijze door de meridianen en is er een evenwichtige energieverdeling door alle lichaamsdelen. Bij disbalans van Qi kunnen blokkades en ziektes ontstaan. Acupunctuur is erop gericht deze balans te herstellen.


Disbalans is vaak de oorzaak van ziektes en ongemakken

Ongebalanceerde energie, een tekort aan energie en energieblokkades worden gezien als de oorzaak van lichamelijke en psychische klachten.

Qi stroomt door de meridianen en deze staan weer in verbinding met de organen en de geest. De acupunctuurpunten zijn nauw verbonden met deze energiebanen. Een acupunctuurpunt is een specifieke locatie waar de meridiaan aan de oppervlakte komt. Door het aanprikken van een acupunctuurpunt kan de acupuncturist de energieën in de meridianen en organen reguleren. Via de plusminus 350 acupunctuurpunten die aan de oppervlakte van het lichaam liggen, kan toegang tot deze meridianen verkregen worden.


De juiste combinatie van acupunctuurpunten

Stimulatie van de juiste combinatie van acupunctuurpunten kan de energiestroom weer in balans brengen en zo het lichaam helpen ziektes te overwinnen. Bepaalde energieën kunnen worden afgeremd of juist worden gestimuleerd en energieblokkades kunnen worden opgeheven en kan de balans zich weer herstellen.


Herstel van disbalans in de meridianen

Op grond van het verhaal van de patiënt en door naar de patiënt te kijken, de pols te voelen en de tong te bekijken, is het mogelijk te zien of er een stoornis is in de balans, waar die zit en hoe deze hersteld kan worden. Om die verstoringen te herstellen, plaatst de acupuncturist, flinterdunne, steriele naaldjes op bepaalde punten in het lichaam, de acupunctuurpunten, waardoor het natuurlijk helend vermogen van de cliënt wordt geactiveerd. De acupuncturist kan het lichaam vaak zo goed reguleren, dat het energie-evenwicht zich blijvend herstelt. Je gezondheidsklachten verminderen sterk of verdwijnen volledig.

 

Oude chinese afbeelding over het meridiaanverloop en de acupunctuurpunten


Acupunctuur heeft unieke voordelen

Acupunctuur:

  • werkt preventief
  • vergroot de natuurlijke weerstand
  • verhoogt de pijndrempel
  • vergroot de levenslust

Acupunctuur werkt preventief, het vergroot de natuurlijke weerstand, verhoogt de pijndrempel en het vergroot de levenslust. Acupunctuur richt zich niet zo zeer op de behandeling van de ziekte, maar op behandeling van de zieke persoon. De focus ligt op het herstellen van de energiebalans waardoor niet alleen de symptomen van de ziekte worden bestreden, maar ook de oorzaak. Op deze manier zijn veel gezondheidsklachten met acupunctuur te behandelen, in het bijzonder chronische aandoeningen, ziektes waarvoor geen oorzaak te vinden is en verschillende soorten van pijn.


Onderzoek door de Westerse wetenschap naar acupunctuur

De westerse wetenschap heeft door middel van vele onderzoeken aangetoond dat het stimuleren van acupunctuurpunten een groot aantal fysiologische reacties in het lichaam oproept zoals stimulatie van alle zenuwbanen, verhoging van de bloedcirculatie zowel algemeen als in bepaalde organen, het opheffen van krampen in bijv. spieren en maagdarmkanaal en het vrijkomen van allerlei hormonen zoals cortison en endorfinen (de lichaamseigen pijnstillers).

 

Ontspannende en kalmerende acupunctuurbehandeling


Ontspannen acupunctuurbehandeling

Ondanks dat de Chinese geneeskunde een zelfstandig geneeskundig systeem is wordt zij hier in het westen gebruikt als een alternatieve behandelmethode. Als een aanvulling op de reguliere geneeskunde. Momenteel wordt het toegepast bij een derde van de wereldbevolking.


De filosofie achter de klassieke acupunctuur

Fundamenteel voor de Chinese filosofie en daarmee voor de acupunctuur is het begrip Qi of levens-energie. Gewoonlijk vloeit deze Qi door het lichaam op een harmonische wijze door de meridianen en is er een evenwichtige energieverdeling door alle lichaamsdelen. Qi beheert twee tegengestelde energieën te weten Yin en Yang, die elkaar aanvullen en elkaar in evenwicht houden. Yin staat voor rust en verkoeling, Yang is meer het actieve en verwarmende deel.

Wanneer Qi zonder belemmering door de meridianen kan stromen, bewaart het lichaam zijn natuurlijk evenwicht en is in balans. Als dit niet het geval is gaat Yin of Yang overheersen en kunnen er blokkades ontstaan. Blokkades vergroten de kans op ziektes.

Acupunctuur is erop gericht deze balans te herstellen. Ongebalanceerde energie, een tekort aan energie en energieblokkades worden gezien als de oorzaak van lichamelijke en psychische klachten. Door de holistische benadering heeft acupunctuur effect op het lichamelijke en geestelijke welzijn (als wel de leefomgeving en levensstijl). Zo kunnen niet alleen de symptomen maar ook de zogenaamde ‘wortel’ ofwel aard van de aanwezige verstoringen worden aangepakt.


Vijf elementen

Naast het Yin-Yang beginsel in de oosterse filosofie kent het traditionele Chinese denken nog een andere belangrijke theorie: de Wu Xing genoemd. De Wu Xing is de leer van de vijf elementen: water, hout, vuur,aarde en metaal. Elk element is verbonden met een bepaald orgaan in ons lichaam, via de meridianen. Tussen de organen onderling is er een vast verband en een wisselwerking.


Qi

Fundamenteel voor de Chinese filosofie en daarmee voor de acupunctuur is het begrip energie. De Chinezen zien ieder verschijnsel in het heelal, en daarmee tevens de mens, als een manifestatie van energie.


Alles is energie in beweging

Alles is energie in beweging, zelfs een vast voorwerp is energie in beweging. Pas in de laatste tientallen jaren is dat besef ook in het westen doorgedrongen, mede doordat de moderne atoomwetenschappen dat konden bevestigen.

 


Levens Energie moet vrij kunnen stromen


Levens Energie moet vrij kunnen stromen

In het lichaam van iedere mens stroomt ‘levens-energie’, die door de Chinezen ‘Qi’ wordt genoemd. Deze Qi stroomt door het hele lichaam via kanalen die  men meridianen noemt.

Qi beheert de twee tegengestelde energieën Yin en Yang, die elkaar aanvullen en in evenwicht houden.

Yin staat voor rust en verkoeling, Yang is meer het actieve en verwarmende deel.


Het belang van de vrije stroom van Qi

Wanneer Qi zonder belemmering door de meridianen kan stromen, bewaart het lichaam zijn natuurlijk evenwicht en is in balans, is dit niet het geval en gaat of Yin of Yang overheersen dan ontstaan er blokkades en kunnen hieruit ziektes ontstaan.

De behandeling zal erop gericht zijn blokkades op te heffen en de balans te herstellen zodat Qi weer onbelemmerd kan stromen.


Meridianen

Meridianen zijn duizenden jaren geleden ontdekt door de oosterse geneeskundigen en worden uitgelegd als symmetrische energetische banen die de acupunctuurpunten en organen verbinden. Via de meridianen en acupunctuurpunten wordt gecommuniceerd tussen verschillende delen van het lichaam.


De kennis van de meridianen is al zeker 2.500 jaar oudOud-chinees-meridiaanoverzicht


De kennis van de meridianen is al zeker 2.500 jaar oud

Zo lopen er door het hele lichaam twaalf hoofdmeridianen, die weer onderverdeeld kunnen worden in zes Yin en zes Yang meridianen. Vanuit elke hoofdmeridiaan lopen vele vertakkingen. Bovendien bestaan er nog vijftien luo-kanalen en twaalf spiermeridianen. Deze meridianen vertakken zich over het gehele lichaam en lopen over de belangrijke organen in de buik. Die organen moeten allemaal met elkaar in evenwicht staan. Is dat evenwicht verstoord, dan wordt iemand ziek, raakt iemand uit balans. Om het evenwicht te herstellen, moeten de organen dus op een bepaalde manier beïnvloed worden. Dat kan via de onzichtbare meridianen, die immers over de verschillende organen lopen. 


Oud chinees beeld met meridianen


De chinese kennis over het verloop van meridianen is al zeker 2.500 jaren oud

Om die organen te beïnvloeden moet er ook een bepaalde kracht aanwezig zijn, waar invloed op uitgeoefend kan worden, en die op zijn beurt weer de organen beïnvloedt. Deze kracht wordt Qi genoemd en stroomt door de meridianen.

Deze levensenergie Qi bepaalt dus het evenwicht in het lichaam, en wel in een bepaalde cyclus. Bij ziekte is er dus een verstoring van evenwicht. Dan moet de Qi-stroom worden beïnvloed om de ziekte te genezen. En dat gebeurt door middel van flinterdunne, steriele naaldjes.


350 acupunctuurpunten

Via plusminus 350 acupunctuurpunten die aan de oppervlakte van het lichaam liggen, kan toegang tot deze meridianen verkregen worden.

Het meridiaanstelsel moet niet verward worden met het zenuwstelsel of bloedvatenstelsel. De acupunctuurpunten zijn dan ook in principe niet gelegen op de zogenaamde zenuwcentra.

De energiestroom door een meridiaan loopt in een bepaalde richting en door koppeling van bepaalde meridianen ontstaat een energiekringloop. Deze vormt een gesloten systeem waarbij de energie in een bepaalde volgorde aan elkaar doorgeven wordt.

Iedere Yin meridiaan heeft een Yang partner zodat er zes gekoppelde paren zijn, die verbonden zijn met een orgaansysteem uit de vijf elementenleer.


Yin en Yang

De theorie van Yin en Yang is gebaseerd op een filosofie uit het klassieke China en is één van de meest fundamentele theorieën van de Chinese geneeskunde.

De traditionele Chinese geneeswijze heeft een holistisch uitgangspunt, waarin de mens als eenheid van lichaam en ziel wordt gezien.

Yin en Yang staan voor twee tegengestelde krachten die elkaar in evenwicht proberen te houden.Yin en Yang in balans


 

Volgens de traditionele Chinese wereldbeschouwing bestaat het universum uit een kringloop van (levens)energie. Deze energie wordt Qi genoemd. Deze energie bestaat uit een yinne en een yange component, waarin Yin staat voor het donkere, de schaduw en Yang voor het lichte, de zon. Je kan hier een verdere indeling maken als vrouw en man, zwart en wit, hoog en laag, links en rechts etc. Alles om ons heen, de dingen, onze gedachten en onze gevoelens zijn het resultaat van de wisselwerking van die tegengestelde krachten. De witte stip in het zwarte gedeelte van het Yin-Yang teken en de zwarte stip in het witte gedeelte geven aan dat iets nooit helemaal Yin en nooit helemaal Yang is. Het betekent ook, dat er een drang is om elkaar aan te vullen oftewel het zoeken naar evenwicht. Je ziet dat op het hoogste punt van Yang, Yin begint en op het hoogst punt van Yin Yang begint.


Wisselwerking tussen lichaam en geest

Als iemand emotioneel onder druk staat, kan het zijn dat de harmonie tussen lichaam en geest verbroken wordt. De persoon raakt ‘uit balans’ en wordt ziek. Andersom werkt het ook: als je ziek bent is je mentale conditie vaak ook niet zo best. Stel: je loopt de marathon, dit is een hele Yange actie, je rent, gebruikt veel energie, er is veel actie etc. Na de marathon heb je een herstelperiode nodig, met veel rust en goede voeding om de spieren weer de kans te geven te herstellen. Dit is een Yinne actie. Doe je dit niet dan breng je geen balans in je leven en bestaat de kans ziek te worden.


Vijf elementen

Naast het Yin-Yang beginsel in de oosterse filosofie kent het traditionele Chinese denken nog een andere belangrijke theorie: de Elementenleer (Wu Xing oftewel de 5 fases genoemd).

Het uitgangspunt van deze theorie is dat alles voortdurend in beweging is. Dat geldt voor de cyclus van de seizoenen, het ritme van de dag, maar ook voor het functioneren van de mens.


Symbolen voor levensprocessen

De vijf elementen zijn symbolen voor levensprocessen zoals die in de natuur en in het lichaam verlopen en worden voorgesteld door Vuur (zomer), Aarde (nazomer), Metaal (herfst), Water (winter) en Hout (lente).

 Deze vijf elementen corresponderen weer met organen in het menselijk lichaam. Elk element is verbonden met een bepaald orgaan in ons lichaam, via de meridianen. Tussen de organen onderling is er een vast verband en een wisselwerking.

Dit orgaansysteem is niet identiek aan de anatomische westerse organen. Bijvoorbeeld: de Chinese lever waarbij het element hout hoort, beïnvloedt o.a. de ogen, de nagels en de spieren. Een verstoorde (Chinese) leverfunctie zal op den duur dan ook een matig gezichtsvermogen en slechte nagels geven.


De Qi stroomt in een bepaalde volgorde

De energie stroomt in een bepaalde volgorde van het ene element naar het volgende. Elk inwendig orgaan valt onder één van deze elementen, bijvoorbeeld:

  • vuur correspondeert met het hart en de dunne darm
  • aarde correspondeert met de milt (pancreas) en de maag
  • metaal correspondeert met de longen en de dikke darm
  • water correspondeert met de nieren en de blaas
  • hout correspondeert met de lever en de galblaas.

Elke verstoring van de vijf-elementen-cyclus roept een reactie op om het evenwicht te herstellen. Vanuit deze wetenschap kunnen we het lichaam helpen dat evenwicht sneller te bereiken.

Op grond van het verhaal van de cliënt en door naar de cliënt te kijken, de pols te voelen en de tong te bekijken, is het mogelijk te zien of er een stoornis is in de balans, waar die zit en hoe deze hersteld kan worden.

Het systeem is natuurlijk veel uitgebreider dan hier staat beschreven, maar zo krijg je snel een idee hoe in de acupunctuur een ziekte verklaard kan worden.


Een kalmerende en ontspannende ervaring

De meeste cliënten die voor de eerste keer acupunctuur ondergaan, zijn blij verrast dat de ervaring ontspannend en prettig is. Sommige mensen voelen zich helemaal relaxt en Zen na een behandeling, terwijl anderen zich zeer energiek voelen.


Acupunctuur is relatief goedkoop

Dus met Acupunctuur kun je veel mentale, psychische en lichamelijke klachten op een natuurlijke manier aanpakken. En als je aanvullend verzekerd bent, worden de behandelingen grotendeels vergoed door je zorgverzekeraar. Het wordt absoluut niet verrekend met je Eigen Risico, want het Eigen Risico geldt alleen voor behandelingen die in het basispakket zitten. Acupunctuurbehandelingen komen uit het aanvullende pakket.


Wat kan Acupunctuur voor jou betekenen?

Wil je weten wat acupunctuur in jouw geval kan betekenen, neem dan contact met mij op. Als je wilt kun je dan ook een afspraak maken voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek of een eerste consult.