Qi

Fundamenteel voor de Chinese filosofie en daarmee voor de acupunctuur is het begrip energie. De Chinezen zien ieder verschijnsel in het heelal, en daarmee tevens de mens, als een manifestatie van energie.
Alles is energie in beweging

Alles is energie in beweging, zelfs een vast voorwerp is energie in beweging. Pas in de laatste tientallen jaren is dat besef ook in het westen doorgedrongen, mede doordat de moderne atoomwetenschappen dat konden bevestigen.

Artikelen in Qi