Fundamenteel voor de Chinese filosofie en daarmee voor de acupunctuur is het begrip energie. Levens energie oftewel Qi.

Alles is Energie

De Chinezen zien ieder verschijnsel in het heelal, en daarmee tevens de mens, als een manifestatie van energie. Alles is energie in beweging, zelfs een vast voorwerp is energie in beweging. Pas in de laatste tientallen jaren is dat besef ook in het westen doorgedrongen, mede doordat de moderne atoomwetenschappen dat konden bevestigen.

In het lichaam van iedere mens stroomt 'levens-energie', die door de Chinezen 'Qi' wordt genoemd. Deze Qi stroomt door het hele lichaam via kanalen die  men meridianen noemt.

Yin en Yang

De Qi beheert twee tegengestelde energieën de Yin en Yang, die elkaar aanvullen en in evenwicht houden.

De Yin staat voor rust en verkoeling, de Yang is meer het actieve en verwarmende deel.

Wanneer de Qi zonder belemmering door de meridianen kan stromen, bewaart het lichaam zijn natuurlijk evenwicht en is in balans, is dit niet het geval en gaat of Yin of Yang overheersen dan ontstaan er blokkades en kunnen hieruit ziektes ontstaan.

De behandeling zal erop gericht zijn blokkades op te heffen en de balans te herstellen zodat Qi weer onbelemmerd kan stromen.

Artikelen in Qi